Licensed Premiums & Merchandise
category-archive-fallback
Bản Quyền Nhân Vật
Bản Quyền Nhân Vật
Xem thêm
Chủ Đề
Chủ Đề
Xem thêm
Khách Hàng

Xe scooter

Thông tin danh mục

Xe scooter là một loại xe trượt dành cho cả trẻ em và người lớn. Xe có thiết kế như một chiếc ván trượt được gắn thêm bánh xe ở dưới và có tay cầm điều khiển. Để điều khiển xe, bạn chỉ cần đứng một chân lên ván trượt và dùng chân còn lại để đẩy cho xe di chuyển.

Lọc sản phẩm

Bản Quyền Nhân Vật
Bản Quyền Nhân Vật
Xem thêm
Chủ Đề
Chủ Đề
Xem thêm
Khách Hàng