Licensed Premiums & Merchandise
shop-banner-fallback
Characters Filter
Occasions Filter

Xe đạp

Thông tin danh mục

Xe đạp là một loại phương tiện đơn hoặc đôi chạy bằng sức người hoặc gắn thêm động cơ trợ lực, điều khiển bằng bàn đạp, có hai bánh xe được gắn vào khung, một bánh trước dùng để điều hướng và một bánh sau để dẫn động, phục vụ cho việc di chuyển từ địa điểm này đến địa điểm khác một cách nhanh chóng.

Lọc sản phẩm

Characters Filter
Occasions Filter