Licensed Premiums & Merchandise
shop-banner-fallback
Characters Filter
Occasions Filter

Dây đeo thẻ

Thông tin danh mục

Dây đeo thẻ gồm 1 dây đeo vải và 1 thẻ nhựa để đựng thẻ học sinh – sinh viên, thẻ nhân viên, thẻ ngân hàng, thẻ ra vào chung cư,… bên trong, bạn có thể đeo trên cổ để sử dụng khi ra vào trường học, công ty và hạn chế bỏ quên hay làm mất thẻ, giữ gìn thẻ được lâu hơn.

Lọc sản phẩm

Characters Filter
Occasions Filter