Licensed Premiums & Merchandise
shop-banner-fallback
Characters Filter
Occasions Filter

Minifigure

Thông tin danh mục

Minifigure là một dạng mô hình nhân vật có kích thước nhỏ, mô hình có thể nguyên khối hoặc có thể lắp ráp được tùy theo mục đích của bộ đồ chơi đó.

Đối với dạng nguyên khối, Minifigure có thể là các con cờ có đế đứng trong bộ cờ (boardgame), hoặc các nhân vật trong các bộ đồ chơi nấu ăn, bác sĩ,…

Đối với dạng lắp ráp, Minifigure có thể là các mảnh ghép để người chơi tự lắp ráp thành một nhân vật theo hướng dẫn hoặc tự do sáng tạo nên một nhân vật mới.

Lọc sản phẩm

Characters Filter
Occasions Filter