Licensed Premiums & Merchandise
shop-banner-fallback
Characters Filter
Occasions Filter

Lịch để bàn

Thông tin danh mục

Lịch để bàn là một loại lịch được đặt trên bàn làm việc hoặc bàn học, có kích thước nhỏ gọn, thuận tiện cho việc theo dõi thời gian, quản lý công việc và ghi chú các sự kiện quan trọng. Lịch để bàn thường được in trên giấy chất lượng tốt, dày và khổ nhỏ (thường bằng cuốn sổ tay), có khung giá bằng bìa cứng để có thể dựng đứng tại bàn làm việc.

Lọc sản phẩm

Characters Filter
Occasions Filter