Licensed Premiums & Merchandise
shop-banner-fallback
Characters Filter
Occasions Filter

Boardgame

Thông tin danh mục

Boardgame đúng như tên gọi của nó, là một dạng trò chơi gồm các quân được cho di chuyển hoặc đặt trên bàn hay một bề mặt phẳng hay bảng được đánh dấu sẵn (bề mặt chơi) và thường bao gồm các yếu tố của các trò chơi thẻ bài, nhập vai.

Lọc sản phẩm

Characters Filter
Occasions Filter