Licensed Premiums & Merchandise
category-archive-fallback
Bản Quyền Nhân Vật
Bản Quyền Nhân Vật
Xem thêm
Chủ Đề
Chủ Đề
Xem thêm
Khách Hàng

Sách tương tác

Thông tin danh mục

Sách tương tác (activity book) được hiểu chung là thể loại sách giúp bé vừa đọc vừa học vừa chơi thông qua các chuyển động vật lý được sắp đặt thật trên chính trang sách. Ngoài đọc bằng mắt, bé có thể dùng tay để khám phá những mô phỏng logic, thông minh của các sự vật, các mùi hương trên chính trang sách hoặc hoạt động gần gũi hàng ngày.

Lọc sản phẩm

Bản Quyền Nhân Vật
Bản Quyền Nhân Vật
Xem thêm
Chủ Đề
Chủ Đề
Xem thêm
Khách Hàng