Licensed Premiums & Merchandise
shop-banner-fallback
Characters Filter
Occasions Filter

Thông tin danh mục

Dù hay ô là một loại dụng cụ, đồ vật cầm tay dùng để che mưa, che nắng hoặc làm đẹp (phụ nữ hoặc giới quyền quý ngày xưa, dù trang trí cho phụ nữ thường có màu sắc và nông lòng hơn). Dù là vật dụng được thiết kế gồm cán dù (hay thân dù, giống cây gậy ba toong) và lọng dù, dụng cụ bằng vải có hình dạng như cây nấm để che đậy được gắn cố định vào cán dù và có khả năng xòe, gấp để có thể cụp hoặc bật dù, gấp xếp cho gọn. Dù ngày nay chủ yếu được sử dụng để che mưa hoặc che nắng, với thiết kế đơn giản và tiện lợi phù hợp với cuộc sống hiện đại.

Lọc sản phẩm

Characters Filter
Occasions Filter